Beställ material

Steg 1 av 2


 
Fraktion/Storlek 1m³
Baksand/Mursand
Matjord
Anläggningsjord
Gånggrus rund 8-16 mm
Makadam 2-4 mm
Makadam 8-11 mm
Makadam 11-16 mm
Totalt säckpris kr
Extraavg. säckar 2-10
Extraavg. zon säck 11
Summa m³
Antal säckar 
Övriga upplysningar:
 
Lämningsadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Totalpris exkl. moms: kr
 
* Obligatoriska uppgifter