Beställ hämtning av avfall

Steg 1 av 2


 
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall
Brännbart
Deponi utsorterat
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Träavfall (ej impreg)
Fyllnadsmassor
Asbest
El-avfall
Träavfall impreg
Plast
Gips
Totalt säckpris kr
Extraavg. säckar 2-10
Extraavg. zon säck 11
Summa m³
Antal säckar

Tillval


 
Övriga upplysningar:
 
Hämtningsadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Totalpris exkl. moms: kr
 
* Obligatoriska uppgifter